Các dòng sản phẩm công ty NLF cung ứng chủ yếu các dòng dưa lưới mật, dưa lê cao cấp, được danh tác theo quy trình chuyên biệt cho dưa lưới theo điều kiện canh tác tại Việt Nam

Hotline: 0325.873.790