phân bón dưa lưới

Canh tác cây trồng nói chung, canh tác dưa lưới và các loại cây trồng trong điều kiện nhà màng, điều kiện canh tác không đất thì yếu tố dinh dưỡng, chất lượng của các loại dinh dưỡng đưa vào hệ thống là yếu tố then chốt quyết định đến năng suất, chất lượng của sản phẩm sau cùng.
Các sản phẩm phân bón của công ty được phối trộn và ứng dụng thực tế trong các trang trại của công ty, đảm bảo cây sinh trưởng tốt, năng suất và sản lượng như kỳ vọng, tăng cường khả năng phát triển thân lá, ra hoa và đậu trái của cây trồng.
Dòng sản phẩm vi lượng, đa lượng của công ty được sản xuất bời các công ty phân bón hàng đầu của Đức (BM), Israel (Haifa, ICL) mang đến giải pháp tối ưu cho canh tác cây trồng trong thời đại mới.


phân bón dưa lưới
Hotline: 0325.873.790