Dưa Lưới

65,000

Dưa lưới được trồng quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0.

Dưa Lưới

65,000

Hotline: 0335.333.338