HUMIC ACID

Humic acid được sử dụng như là một chất cải tạo đất, xúc tác và thúc đẩy các phản ứng sinh học cho cây trồng, cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, các vitamin và vi lượng.

Hotline: 0335.333.338